Poezie creştină

Istorie Octombrie 22, 2012

„Nu e mare opera unde e mult material, ci aceea unde e mult suflet.”

(Nicolae Iorga)

PARADIS ÎN REFORMARE

 

Privesc năuc !

Nu-mi face rău atâta frumuseţe ?

Mă simt precum Adam în Paradis,

După ce duhul, cununat cu lutul,

Se minuna de primul vis

Si stăpânea, stângaci, pământul.

 

Cu ochii te apuc,

Tărâm de-mbelşugată tinereţe,

Precum un orb cu ochii înviaţi

După o tulbure hodină

Spre-a fi cu trudă învăţaţi

Să se înfrupte din lumină.

 

 

În mine te aduc

Să dai pustiului bineţe,

Să umpli golul ce mă umple,

In măruntaie să dai iureş,

Să-mi răscoleşti şi liniştea din tâmple,

Domestic plai cu flori din Maramureş.

 

Nu-mi vine să mă duc

Când văd a lemnului supleţe.

Dar plec căci toate mă alungă…

Si nu-mi mai pare calea lungă…

Ce-mi amintea grădina ta de mama,

Duioasă mănăstire din Bârsana !

 

BUNĂ VESTIRE

 

Cu rugăciunea,-n taină se ostenea Maria

când îngerul coboară vestindu-i întruparea.

Ducea cu dânsul vestea ce-a clătinat tăria

şi darul milei sfinte ce stinge aşteptarea.

 

O nelumească rază pătrunde în cămară

şi-a crinului mireasmă îndată o cuprinde,

simţea căldura sfântă cum dulce-i înconjoară

întreaga ei fiinţă smerită şi cuminte.

 

„Te bucură Fecioară căci Maică te vei face

născutului din Tatăl şi azi născut din tine;

de negrăita taină şi cerul adânc tace,

iar plecăciune lui primeşte-o prin mine!”

 

Cum va putea copila minunea s-o priceapă

când Domnul pentru ea e singura iubire?

Cum Cel neîncăput într-ânsa să încapă

fiind cu Tatăl una şi, totuşi, om din fire?

 

„E prea adâncă taina ca mintea-mi s-o-nţeleagă,

şi prea iubit e Domnul să nu I mă închin.

De toată omenirea prin Dânsul se dezleagă,

după a Lui voire poruncii mă supun!

 

Din mine să-şi ia trupul şi duh din Duhul Sfânt

Şi fiu să mi se facă Cel din vecie Fiu.

Neîncăput în ceruri, Se-ncape pe pământ,

Ca tot cel mort de ieri, de azi să fie viu !

G.C.